Δημοτικό Σχολείο
Θεολόγου - Ποτού  Θάσου

Υπο Κατασκευή - 04/08/09
Αρχική
Ιστορικό
Πληροφορίες
Δυναμικό
Εκδηλώσεις
Προγράμματα
Φωτογραφίες
Παρουσιάσεις
Επικοινωνία
Χορηγός Ιστοσελίδας
Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου - Ποτου
64004 Θεολόγος Θάσος

Θεολόγος Τηλ. 2593031266 - Φαξ. 2593031335
Ποτός Τηλ. 2593051474
Email. mail@dim-theol.kav.sch.gr